Skip to main content
Tolmin Castle
Gašper Rutar CC BY-SA 4.0
Splošni cilj projekta

Glavni cilj je povečanje turistične atraktivnosti in prepoznavnosti čezmejne regije prek integriranih trajnostnih modelov, ki spodbujajo kreacijo inovativnih turistični produktov, ki trajnostno in z uporabo zelenih tehnologij revalorizirajo in na nove ter inovativne načine izkoriščajo kulturno dediščino (gradove, dvorce, vile) in izjemne ekotipe načrtno urejene krajine (vinogradi, vrtni in parkovni sistemi) in njihovega marketinga.

Povzetek projekta

Čezmejni projekt MerlinCV bo prispeval k večji prepoznavnosti čezmejne turistične regije. Na podlagi valorizacije še neizkoriščenih potencialov kulturne in naravne dediščine ter gastronomije se bodo pripravili inovativni, integrirani, tematski in v trajnostni turizem usmerjeni turistični produkti na slovensko-italijanskem čezmejnem območju. Na izzive okolja bo projekt ponudil evropsko relevantne rešitve v smeri razvoja trajnostnega tematskega turizma; v ta namen bodo organizirane številne aktivnosti na področju oblikovanja novih turističnih produktov ter izobraževanja relevantnih deležnikov. Projektne aktivnosti bodo oblikovane na podlagi študije oz. prenosa dobrih praks iz primerljivih okolij. Na tej podlagi bo oblikovana spletna in mobilna platforma, ki bo služila kot baza podatkov lokalne turistične ponudbe in pripomoček za načrtovanje turističnih itinerarijev. Za večanje sposobnosti lokalnih turističnih ponudnikov ponuditi tovrstne vsebine bo izvedenih več pilotnih projektov: izobraževalne delavnice, mreža, t. i. »Skupnost lokalne ponudbe«, individualizirani itinerariji in zgodbe v turizmu.

Preberite več>